Перейти до основного вмісту

Захист трудових прав

Головне і пріоритетне право Профспілки — представляти і захищати трудові та соціально-економічні права та інтереси профспілчан.

понад 5000
Звернень на правовий захист опрацьовано

Особливість правозахисної профспілкової функції в тому, що працівники самостійно та на добровільних засадах об’єдналися для захисту своїх прав, свобод та інтересів. Правозахисна діяльність здійснюється в межах наданих прав та обов’язків.

Закон України

«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

Cтаття 2

“Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки”.

Cтаття 13

“Держава сприяє навчанню профспілкових кадрів, спільно з профспілками забезпечує підвищення рівня їх знань щодо правового, економічного та соціального захисту працівників”.

Cтаття 21,частина 6

“Профспілки здійснюють громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. “

Cтаття 26

“Профспілки, їх об'єднання мають право представляти інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори. Профспілки, їх об'єднання мають право представляти інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством. Представники профспілок беруть участь у діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт).”

Колективний договір

Колективний договір — договір між Адміністрацією ТОВ “Нова Пошта” та Профспілкою ТОВ “Нова Пошта” (ВПСП ТОВ НОВА ПОШТА), що представляє трудовий колектив. Колдоговір визначає взаємні виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між двома сторонами. Положення Колективного договору розповсюджуються на всіх працівників і є обов'язковими до виконання.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Кожен працівник має право на:

Захист своїх трудових прав у встановленому чинним законодавством України порядку;

Умови праці, що відповідають санітарним вимогам, вимогам безпеки і гігієни;

Допомогу з соціального страхування;

Відпочинок, який гарантується встановленою чинним законодавством України тривалістю робочого часу і забезпечується наданням вихідних днів, святкових і неробочих днів, оплачуваних щорічних відпусток;

Оплату праці без будь-якої дискримінації і не нижче встановленого чинним законодавством України мінімального розміру;

Соціальне забезпечення при втраті працездатності, додаткові трудові та соціально-побутові пільги, передбачені чинним законодавством України та Колективним договором.

Звернення, які надходять найчастіше:

 • Матеріальна відповідальність
 • Догани
 • Депреміювання
 • Порушення прав працівника
 • Конфліктні ситуації з керівником або колегою
 • Інформаційна допомога/консультування
 • Нарахування/виплата заробітної плати
 • Інші види звернень
Кейси
Депреміювання
01

Депреміювали 1

Депреміювали працівника на 1200 грн., він звертається за захистом до Профспілки

02

Звернувся

Ми отримали звернення та внесли його до обліку

03

Подаємо запит

Написали Директору департаменту праці та Директору кадрового адміністрування

04

Аргументуємо

Спираючись на закони, нормативно-правові акти та Колективний договір, вимагаємо нарахувати вирахувані кошти

05

Скасовуємо

Отримуємо відповідь про скасування депреміювання

06

Вирішено

Працівник отримує вирахувані кошти разом з заробітною платою

Лікарняний
01

Лікарняний

Працівнику у роз'ясненні по заробітній платі було вказано, що лікарняні нараховані, але вони не надійшли

02

Звернувся

Працівник звернувся за допомогою до Профспілки

03

Подаємо запит

Зробили запит до бухгалтерії з проханням роз’яснити нарахування лікарняних

04

Отримали відповідь

Відділ нарахування лікарняних та відпускних частину сплатив із зп, а частину, за яку відповідає фонд соціального страхування, буде виплачено після розгляду заявки

05

Вирішено

Звернення вирішено, працівник отримав роз’яснення

Алгоритм та хронологія опрацювання звернень

1 крок
1 день
Приймаємо ваше звернення (Facebook, телефонна розмова, Viber, запит до Голови ППО, електронна пошта тощо)
2 крок
1 день
Звіряємо ваше членство у ВПСП ТОВ “Нова Пошта”
3 крок
2-3 день
Створюємо алгоритм для вирішення, консультуємося з Головою ППО
4 крок
5-7 день
Створення відповідного листа (звернення/ запиту/подання) на керівництво
5 крок
до 7 дня
Відповідь вам на пошту, що запит в опрацюванні та термін на відповідь
6 крок
7 день
Закриття звернення, яке не потребує додаткових запитів

Зазвичай прості звернення вирішуються у два листи!

Звернення, які вирішуються
до 7 днів

 • Розшифрування заробітної плати
 • Питання щодо відпусток
 • Консультації щодо пояснювальних записок
 • Консультації щодо посадової інструкції
 • Запит на надання контактної інформації з певним відділом
 • Консультації щодо матеріальної допомоги
 • Консультації щодо догляду за хворим родичем
 • Консультація щодо поновлення після декрету
 • Консультація щодо стажу

Звернення, які вирішуються
7-31 день

 • Догани
 • Лікарняні
 • Скорочення робочих годин працівника
 • Переведення на ставку працівника
 • Депреміювання
 • Конфлікт з керівником
 • Забезпечення працівників
 • Скорочення
 • Умови праці

Бажаєте долучитись до Профспілки?

Заповніть бланк! Або залиште свої дані і ми зв'яжемося з вами!