Перейти до основного вмісту

Твоя відпустка — твоя відповідальність!

Пресслужба
відпустка

Основна відпустка — це така відпустка, право на яку мають всі працівники. Це є відмінністю основної відпустки від усіх інших. Роботодавець зобов’язаний надати графік відпусток на ознайомлення та підписання співробітником, співробітник повинен зберегти собі підписану ним копію.

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи (ст. 2 ЗУ “Про відпустки”) 

    Види відпусток

1) щорічні відпустки (основна, додаткова, інші додаткові)

2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням;

3) творча відпустка; відпустка для підготовки та участі в змаганнях;

4) соціальні відпустки (у зв'язку з вагітністю та пологами; для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; відпустка у зв'язку з усиновленням дитини; додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи; відпустка при народженні дитини);

5) відпустки без збереження заробітної плати (ст. 4 ЗУ “Про відпустки”)

В нашому колективному договорі також передбачено відпустку за роботу за комп’ютером.

  • Тривалість відпустки для сумісників — така сама, як і для основних працівників (не менше 24 к.д.). 
  • Працівники з неповним робочим часом також мають законне право на відпустку повної тривалості (не менше 24 к.д.).
  • Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку. 

Про графік відпусток

Форма графіка надання відпусток не встановлена законодавством, графік складається у довільній формі. У графіку зазвичай зазначається місяць початку використання відпустки, інколи – місяць початку відпустки і місяць її закінчення чи конкретна дата початку відпустки.

Як правило, графік надання відпусток затверджують щороку на самому початку календарного року — не пізніше 5 січня поточного року.

Про відпустку домовляються обидві сторони, а не лише одна сторона директивно приймає рішення. При складанні графіків враховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку. 

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. (Стаття 79. КЗпПУ).

Доки дві сторони (роботодавець та працівник) не домовляться, профспілка як кінцевий затверджувач — не затвердить такий графік!

Правило діалогу

Ми завжди за взаємний та плідний діалог між сторонами в будь-якій ситуації. 

Наприклад, взимку роботодавець просить працівника йти у відпустку, але працівник не планував цього. При цьому співробітник повідомляє, що йому влітку краще йти в певний період. Кожна сторона йде на невеликі поступки й вони взаємно домовляються до рішення, яке буде взаємовигідним. 

  • Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів (ст. 12 ЗУ “Про відпустки”).
  • Особам з інвалідністю I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а особам з інвалідністю III групи - 26 календарних днів (ст. 6 ЗУ “Про відпустки”).
  • За роботу за комп’ютером передбачено додаткові 2 дні відпустки (Колективний договір).
  • Роботодавець зобов’язаний надати графік відпусток на ознайомлення та підписати співробітником, співробітник повинен зберегти собі підписану ним копію.

Період відпустки використовується на свій розсуд. Працівник лише повинен розрахувати все, щоб до моменту закінчення відпустки повернутись на підприємство і продовжити виконання роботи відповідно до трудового договору. У період перебування працівника у відпустці заборонено звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, крім випадку повної ліквідації підприємства, установи, організації.