Перейти до основного вмісту

Робота з колективним договором у 2020 році

Пресслужба

Прийняті пропозиції Профспілки

1. Встановлення для працівників в період скорочення можливості пошуку роботи із збереженням середньої заробітної плати.

ВИРІШИЛИ:

Доповнити та викласти в новій редакції пункт 3.9 розділу 3 «Організація виробництва, праці, забезпечення продуктивності зайнятості» Колективного договору: «Працівники, яких попереджено в установленому порядку про вивільнення з Товариства, з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП України, мають право на додаткову відпустку для здійснення пошуку нового місця роботи у робочий час, але не менше одного робочого дня на тиждень впродовж другого місяця з дня попередження про вивільнення із збереженням середньої заробітної плати. Така відпустка не підлягає перенесенню на наступний рік, на інший період або подовженню у випадку хвороби працівника, поділу на частину, заміні на грошову компенсацію, в тому числі при звільненні. Така додаткова відпустка не подовжується на святкові та неробочі дні, які припадають на таку відпустку, а включають до її загальної тривалості».

2. Забезпечення профспілки обладнанням та засобами, необхідним для здійснення своєї діяльності.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни та викласти пункт 10.4 Колективного договору в такій редакції: «10.4 Надавати виборному органу первинної профспілкової організації в безкоштовне користування обладнане (ноутбук, принтер, тощо) приміщення (з розрахунку, не менше ніж 30 кв.м.) з прибиранням, з опаленням та кондиціюванням, освітленням, телефонним зв'язком та доступом до мережі інтернет, доступами до інформаційних систем Товариства, сигналізаційною охороною, меблями для щоденної роботи профкому, а також наданням приміщення (конференц-залу) для проведення зборів, конференцій, розміщення, культурно – масового і спортивного інвентаря. Безкоштовно забезпечувати канцелярським приладдям, виділяти пальне або компенсувати витрати на відрядження головам виборних органів. Надавати право Профспілковій стороні розміщувати за попереднім інформуванням дирекції з персоналу власної інформації у приміщеннях і на території підприємства в доступних для працівників місцях».

3. Забезпечення належними умовами роботи працівників, які працюють віддалено.

ВИРІШИЛИ:

Доповнити розділ 3 Колективного договору «Організація виробництва, праці, забезпечення продуктивності зайнятості» новим пунктом 3.11: «3.11. Для працівників, що працюють дистанційно, забезпечення засобами роботи, пов'язаними з інформаційно-комунікаційними технологіями, які використовує працівник, покладається на Адміністрацію, що забезпечує відповідне встановлення та технічне обслуговування, а також оплачує витрати, пов'язані з цим. Адміністрація забезпечує обладнане робоче місце (ноутбук/системний блок, монітор, маніпулятор, клавіатура, доступ до мережі інтернет), за потреби меблі (стіл, стілець, полиці тощо) та доставку відповідного обладнання до місця розташування дистанційної роботи. Майно підприємства, що передається в користування працівнику для виконання роботи надомно або дистанційно, передається за відповідними документами в порядку, встановленому на підприємстві. У разі неповернення працівником прийнятого майна, або його пошкодження, псування, втрати, недостачі працівник несе матеріальну відповідальність в порядку, передбаченому законодавством».

4. Забезпечення доставкою питної води, чаю, кави та цукру працівників, які працюють віддалено.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни та викласти в новій редакції пункт 7.1.26 розділу 7 «Охорона праці» Колективного договору: «7.1.26 Забезпечувати вільний доступ до питної води чаю, кави та цукру всіх працівників Товариства, а також забезпечувати доставку питної води, чаю, кави та цукру працівникам, що працюють дистанційно або надомно.

5. Покладання на адміністрацію обов’язку проводити профілактику гендерно-обумовленого насильства на робочому місці.

ВИРІШИЛИ:

Доповнити пункт 3.3 розділу 3 «Організація виробництва, праці, забезпечення продуктивності зайнятості» Колективного договору таким змістом: «3.3 Забезпечувати профілактику (інформування, акцентування, опитування, перевірки (аудит)) недопущення гендерно-обумовленого насильства (фізичне, психологічне, сексуальне, економічне) на робочому місці».

6. Додаткові відпустки працівникам у разі організації та/або участі в заходах Профспілкової сторони регіонального та національного статусу.

ВИРІШИЛИ:

Доповнити пункт 5.21 розділу 5 Колективного договору «Режим роботи, тривалість робочого часу та часу відпочинку» таким змістом: «Підприємство надає працівникам короткотермінові оплачувані відпустки у разі організації та/або участі в заходах Профспілкової сторони регіонального та національного статусу до 3 (трьох) календарних днів. Така додаткова відпустка включається до її загальної тривалості та не підлягає перенесенню на наступний рік, на інший період, подовженню у випадку хвороби працівника, на святкові та неробочі дні, які припадають на таку відпустку, поділу на частину, заміні на грошову компенсацію, в тому числі при звільненні».

7. Встановлення мінімальної межі в доплаті за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника.

ВИРІШИЛИ:

Доповнити Додаток 1 до Колективного договору таким змістом: «За виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника. До 100% тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника, але не менше 20%».

8. Коригування термінології

ВИРІШИЛИ:

Видалити “профкому” з п. 12.4 КД та викласти в такій редакції:

12.4. Зміни і доповнення, що покращують становище працівників, можуть бути внесені Сторонами до Колективного договору шляхом прийняття спільної постанови Адміністрації і Профспілкової сторони без скликання конференції трудового колективу.

Прийняті пропозиції Адміністрації

1. Врегулювання питання щодо порядку обрання делегатів у регіонах.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до п. 1.11. розділу 1 КД: 1.11. Делегати на конференцію трудового колективу обираються за нормами представництва: 60 делегатів від операційної дирекції пропорційно від кількості працівників в регіональній мережі та по 1 делегату від кожної іншої дирекції.

2. Скасування винагород за ЦПД та договорами про надання послуг з персоналу

ВИРІШИЛИ:

Виключити з п. 4.6. КД:

оплата винагороди особам, які не перебувають у штаті підприємства (за умови, що розрахунки проводяться підприємством безпосередньо з працівниками), за виконання робіт:

- згідно з договорами цивільно-правового характеру (за винятком фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності);

- згідно з договорами між підприємствами про надання робочої сили.

3. Охорона праці: оновлення Додатку 2 до КД «Комплексні заходи…»

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до п. 12-17 Додатку 2 до КД:

12. Придбання установок кондиціювання повітря для забезпечення мікроклімату в підрозділах компанії у літній період (4 314 млн грн)

13. Проведення монтажу, обслуговування та ремонтів установок кондиціювання повітря (5 175 млн грн)

14. Придбання засобів обігріву та теплових завіс для забезпечення мікроклімату в підрозділах у зимній період (2 466 млн грн)

15. Проведення капітальних ремонтів підрозділів (11 515 млн грн).

16. Проведення поточних ремонтів підрозділів (12 015 млн грн).

17. Облаштування меблями, побутовою технікою та іншими основними засобами санітарно- побутових приміщень підрозділів (4 715 млн грн)

4. Оновлення Додатку 4 до КД «Перелік робіт, де через умови виробництва перерву для відпочинку та харчування встановити не можна»

ВИРІШИЛИ:

Оновити Додаток 4 до КД в частині актуалізації найменувань посад відповідно до штатного розпису.

5. Оновлення Додатку 6 до КД «Перелік посад, для яких передбачена додаткова щорічна відпустка за особливий характер праці (робота за ПК)»

ВИРІШИЛИ:

Оновити Додаток 6 до КД в частині актуалізації найменувань посад відповідно до штатного розпису.

6. Оновлення Додатку 7 до КД «Перелік посад працівників, які підлягають попереднім (періодичним) медичним оглядам»

ВИРІШИЛИ:

Оновити Додаток 7 до КД в частині актуалізації найменувань посад відповідно до штатного розпису.