Перейти до основного вмісту

Про переведення працівника з посади на посаду

Пресслужба

Працівник, влаштувавшись на роботу, погоджується виконувати обов’язки, покладені на нього. Бувають ситуації, коли за ініціативи працівника чи роботодавця може здійснюватись переведення з посади на посаду. При цьому відбувається зміна трудової функції працівника: його посади, професії, спеціальності, кваліфікації, прописаної в трудовому договорі, тобто буде змінено зміст трудової функції працівника.

Переведення може бути постійним або тимчасовим, а причинами бути: ліквідація організації, скорочення чисельності працівників, за станом здоров'я працівника, простій, тимчасова відсутність працівника, поновлення на роботі працівника, який раніше обіймав дану посаду та з інших, передбачених законодавством, причин.
 

Ч. 1 ст. 32 КЗпП вказує, що переведення [...] допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу та в інших випадках, передбачених законодавством.

Види переведень

За строком

 • постійні
 • тимчасові (обов’язкові для сторін; за згодою сторін)

За місцем

 • на тому ж підприємстві
 • на інше підприємство
 • на іншу місцевість

За ініціативою

 • працівника
 • роботодавця
 • третіх сторін

За метою

 • працевлаштування
 • перерозподілу
 • заохочення тощо

За причиною

 • стану здоров’я
 • скорочення штату
 • виняткові обставини
 • простої

За порядком

 • за згодою працівника
 • за угодою сторін
 • повідомлення працівника

Чим відрізняється переведення від переміщення?

Іноді переведення працівника плутають з переміщенням, але це не тотожні поняття. Відповідно до законодавства, переміщення працівника відбувається в межах того ж підприємства чи організації на інше робоче місце, в межах спеціальності, кваліфікації або посади, обумовленої трудовим договором (ст. 32 КЗпПУ). Коло обов'язків, режим, посада є незмінними, і тому переміщення може бути без згоди працівника, оформляється через видання наказу чи розпорядження. Це найголовніша відмінність переведення від переміщення.

Наприклад, на одному й тому ж підприємстві з’явилася необхідність перемістити спеціаліста з одного відділення на інше в межах одного міста. Згоду спеціаліста на це не отримували і це законно, йому просто повідомили факт.

Чим відрізняється переведення від зміни істотних умов праці?

Роботодавець зобов'язаний попереджати мінімум за 2 місяці про зміну істотних умов праці працівника. Якщо неможливо зберегти колишні умови праці, працівник має право відмовитись продовжувати роботу, тоді трудовий договір припиняється. Істотні зміни наступають, коли спеціальність, кваліфікація або посада зберігається, але система чи розмір оплати праці, її режим буде змінено. 

Наприклад, підприємство скоротило обсяги виробництва, один з напрямків припиняє своє існування. Керівникові цього відділу можлива зайнятість 0,5 ставки, що вплине на розмір оплати та зайнятість. Його повідомляють за 2 місяці про зміну умов праці, працівник прийматиме рішення про майбутню співпрацю. 

Етапи переведення з посади на посаду в межах однієї установи

 1. Хто ініціатор: працівник чи роботодавець. Якщо працівник, то він подає заяву на ім'я керівника установи. Якщо роботодавець — складається доповідна записка на ім'я керівника установи, а працівник пише заяву про згоду або відмову. 
 2. Видання наказу про переведення. Після отримання необхідних документів, керівником видається наказ про переведення.
 3. Далі вноситься запис до трудової книжки про переведення з посади на посаду (протягом тижня після видання наказу на переведення). 
 4. Роботодавець має додати нові відомості про переведення в особову справу працівника.

Коли працівника можуть перевести без згоди?

Ч. 1. Ст. 33 КЗпП визначає, що переведення працівника без його згоди можливе строком до одного місяця, з оплатою праці не нижчою, ніж середній заробіток на попередньому місці роботи, коли мова йде про відвернення та ліквідацію наслідків стихійного лиха, епідемій, аварій та інших обставин, що становлять/потенційно становлять загрозу життю людей.

За ст. 170 КЗпП роботодавець зобов'язаний перевести тимчасово або без обмеження строку на легшу роботу працівника за станом здоров'я.

Як вже зазначали, не потребує згоди та не вважається переведенням, переміщення працівника на тому ж підприємстві, на інше робоче місце, в тій самій місцевості, з тим самим колом обов'язків, що обумовлена трудовим договором. 

Коли не можуть перевести без згоди?

Тимчасове переведення (Ч. 1. Ст. 33 КЗпП) на іншу роботу без згоди (Ч. 2. Ст. 33 КЗпП) заборонено, коли мова йде про осіб до 18 років, а також вагітних жінок, жінок з дітьми до 6 років, жінок, які мають дитину-інваліда.

Отже, переведення з посади на посаду — це переміщення працівника, зі змінюваною роботою, підприємством або місцевістю, де працівник працював, і допускається лише з його згоди, крім деяких винятків.