Перейти до основного вмісту

Догана! Як її виносять та як себе захистити – відповідає Профспілка

 

Процес винесення догани має чотири основні етапи:

 

  • 1. Виявлення порушення та донесення інформації про нього до винуватця.Треба чітко знати та тримати в розумі цю дату (далі зрозумієте чому), факт виявлення порушенням може бути - публікація звіту та дата виявлення не завжди (та й не повинна) збігатися з датою запиту пояснювальної записки. 

 

  • 2. Запит у винної особи пояснювальної записки.
     

По-перше, звісно треба пам'ятати про Статтю 63 Конституції України. "Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.", але Профспілка не рекомендує користуватися таким правом (не надавати пояснення). Адже саме правильно написана пояснювальна записка - це самий простий спосіб попередження догани або подальшої її відміни через звернення у Профспілку;

 

По-друге, завжди необхідно уточнювати у працівника, який запитує пояснювальну записку його повноваження, тому що згідно Статті 149 Кодексу Законів про працю. ""Порядок застосування дисциплінарних стягнень". До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення."". Тому працівник має бути безпосереднім/прямим Вашим керівником або бути уповноважений (Наказом, посадовою інструкцією тощо) на запит у певних категорій працівників пояснювальних записок. 

 

По-третє, якщо Вам не надходив запит на надання пояснень, то це є грубим порушенням процедури винесення догани та таку догану дуже легко буде відмінити через звернення у Профспілку. Якщо запит надійшов не від керівника та з якимось визначеним терміном (який Вам, можливо, ніяк не підходить), варто відразу відповісти, що у Вас є наразі в пріоритеті посадові обов'язки, які треба виконувати, тому надасте пояснювальну записку відразу як буде вільний від важливих (першочергових) задач час та після консультації з Профспілкою. 

 

Варто також пам'ятати, що слід писати пояснювальні записки уважно та відповідально (вказувати всі факти та обставини, які можуть виправдати порушника), рекомендуємо консультуватися з Профспілкою до написання.

 

  • 3. Адміністрація (ініціатори догани, юристи та дирекція з персоналу) вивчає результати службового розслідування та приймає рішення щодо можливості, доцільності та правильності винесення догани.


Перебіг даного етапу, зазвичай, не бачить ні працівник, ні Профспілка, але варто розуміти, далеко не всі ініціації доган успішно перетворюються в наказ на винесення догани;

 

  • 4. Ознайомлення порушника з наказом на винесення догани.


Не підписувати документ - не має сенсу, але є сенс звертатися у Профспілку, якщо є об'єктивні причини оскарження такого наказу (є дуже багато позитивної практики оскарження таких доган). 

 

Важливо додатково знати:


Стаття 148 Кодексу Законів про працю. "Строк для застосування дисциплінарного стягнення". Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку." Тобто, місяць з дня виявлення (навіть якщо це первинний звіт) та не більше 6 місяців взагалі. Поряд з цим, варто пам'ятати та користуватися абзацем третім статті 149 Кодексу Законів про працю "Порядок застосування дисциплінарних стягнень." При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника."

 

Адже В постанові Верховного суду України від 22.07.2020 р. у справі № 554/9493/17 чітко роз'яснено:

а) Аби правомірно накласти дисциплінарне стягнення роботодавцю необхідна наявність сукупності таких умов:

- порушення має стосуватися лише тих обов'язків, які є складовими трудової функції працівника чи випливають з правил внутрішнього трудового розпорядку (тобто уважно вивчаємо посадову інструкцію та функцію Вашої поспади);

- невиконання чи неналежне виконання працівником трудових обов'язків має бути винним, скоєним без поважних причин умисно або з необережності.

б) Роботодавець повинен враховувати ступінь тяжкості проступку. Це дуже легко доказувати в порівнянні з іншими проступками (можливо інших працівників) за які не виносять догану, але вони можуть бути більш вагомими.

 

3. Якщо працівник член Профспілки - в нього автоматично є його юрист та адвокат по всім цим питанням - це Профспілка, якщо працівник - не член Профспілки, зазвичай, все вищезазначене для нього залишається тільки на папері. 

Тому долучайтеся до нас особисто та запрошуйте своїх підлеглих!

Антон Горб
Заступник голови Профспілки "Нова Пошта"