Перейти до основного вмісту

7 жовтня – Всесвітній день дій за гідну працю

7 жовтня – Всесвітній день дій за гідну працю

Всесвітній день дій за гідну працю встановлений у 2008 році з ініціативи Міжнародної конфедерації профспілок (МКП) та за активної підтримки Міжнародної організації праці (МОП).

«Гідна праця – це високопродуктивна праця, яка гарантує гідний заробіток та соціальний захист чоловіків і жінок, в умовах свободи об’єднання, відсутності дискримінації, безпеки на робочих місцях та поваги до людської гідності» – за визначенням МОП.

Профспілка виступає за забезпечення усіх трудящих гідною працею!

Вимагаємо, щоб концепція гідної праці лягла в основу урядових програм. Цьогоріч гостро стоїть питання з рядом антиробітничих законопроєктів. 

Нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроект № 5388 про дерегуляцію трудових відносин. Ним передбачено внесення ряду змін до КЗпП та Законів України «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», що дозволять роботодавцеві встановлювати в трудовому договорі додаткові обов’язки працівника, підстави для звільнення, визначення на свій розсуд трудового розпорядку, режиму роботи, відпусток, залучення до надурочних робіт і роботи у вихідні дні. 

Ці зміни пропонуються на фоні чисельної міграції та судової системи, що потребує реформування. Ми проти даного законопроекту з огляду на ці причини:

1) Відтік кадрів: за кордоном зараз працюють мільйони українців, які стали трудовими мігрантами, у країні кадрова криза, яка є наслідком непродуманої політики, яку уряд проводив роками. Люди виїжджають через нестабільність, відсутність справедливої соціальної політики, безпеки тощо. 
2) Непрацююча судова система: в країні, де судова система потребує реформування, і розгляд трудових спорів може відбуватися роками, не можна приймати подібний закон. Працівник просто не зможе захистити свої права у суді. Зараз все регулюється в рамках колективних договорів та Кодексу Законів про Працю.
3) За роки незалежності України у КЗпП вносилось понад 200 поправок, тому формулювання чиновників про “застарілий Кодекс радянських часів” — маніпулятивне та націлене на виправдання простого зменшення соціальних гарантій та захисту трудящих, яке, до речі, суперечить підписаному Україною Меморандуму щодо євроінтеграції.

Зокрема, стаття 419 Угоди вказує, що Сторони посилюють діалог та співробітництво щодо забезпечення гідної праці, політики зайнятості, безпечних та здорових умов праці, соціального діалогу, соціального захисту, соціального залучення, гендерної рівності та недискримінації.
Стаття 420 передбачає досягнення таких цілей:
c) збільшення кількості та покращення якості робочих місць з гідними умовами праці;
d) сприяння розвитку соціальної та юридичної справедливості у контексті реформуванні ринку праці;
e) сприяння створенню на ринку праці таких умов, які б поєднували гнучкість та захищеність;
h) зменшення обсягів неформальної економіки шляхом трансформації нелегальної зайнятості;
k) скорочення бідності та посилення соціальної єдності;
m) подолання дискримінації в усіх її формах та проявах;
n) посилення можливостей соціальних партнерів та сприяння соціальному діалогу.

Крім того, профспілкам мінімізується можливість захисту прав працівників, визначення умов праці на підприємстві та погодження звільнень працівників. 

Цей законопроект про скасування цілої низки базових трудових прав найманих працівників — більшості українців, і Профспілка проти подібних змін в законодавстві.