Skip to main content

Запитання профспілчан: звільнення за власною ініціативою; спецодяг та спецвзуття

Пресслужба

 

 

?Q (Запитання):

"Написано заяву на звільнення вчора за власним бажанням. Чи потрібно відпрацьовувати два тижні?"

?A (Відповідь):

Стаття 38. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні.

❗️У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до закладу освіти; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

✅Отже, заява на звільнення передбачає написання її за два тижні до звільнення. Строки можуть бути іншими відповідно до переліку чинного законодавства (ст.38 КЗпП). На практиці працівник може зазначити дату звільнення за умови обопільної згоди. Головною умовою звільнення за угодою сторін є домовленість між працівником і роботодавцем, зафіксована відповідною заявою (письмово).

?Q (Запитання):

Чи може працівник розраховувати на отримання спецодягу та спецвзуття по сезону? Працюю більше року, але не маю необхідного забезпечення спецодягом та спецвзуттям.

?A (Відповідь):

Держпраці: відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.

❗️Отже, працівник має бути забезпеченим спецодягом.

Щодо ситуації по даному зверненню. То проблемою у забезпечені є переведення працівника між підрозділами, де не передбачено переміщення орендованої форми (на терміналах м.Києва "Нова пошта" працює з підрядною організацією). Була технічна проблема, по попередньому підрозділу не провели "прийом-здачу форми" і це не дало зробити заяву на новому робочому місці.

✅ Ситуація виправлена. Шляхом пермовин знайдено домовленість видати у тимчасове користування форму звільненого працівника, а згодом буде наступне забезпечення уже безпосередньо на зверника.

Не вагайтеся, запитайте Профспілку про свої права! Консультуємо через пошту help@profspilka.org та ? месенджери.