Skip to main content

Що потрібно знати про посадові інструкції?

Працівникові при прийнятті на роботу пропонується виконання робіт за посадою відповідно категорії, передбаченої у штатному розписі підприємства. Регулювання відносин між роботодавцем та працівником відбувається через колективний та трудовий договори, але вони відповідають не на всі питання. Тому додатково повинна складатися посадова інструкція. Розглянемо її зміст та положення, а також документи, які потрібно враховувати при складанні.

Що таке посадова інструкція?

Посадовою інструкцією називається організаційно-правовий документ, що визначає основні задачі, обов'язки, права та відповідальність працівника при виконанні роботи на визначеній посаді. Інструкції підприємства складають таким чином, щоб вони були взаємоповязаними, а функції працівників — унікальними і не дублюватися. Досить розробити одну посадову інструкцію для двох і більше працівників однієї професії.

Чи є обов'язковими посадові інструкції?

Так, посадові інструкції — це кадровий обов'язковий документ. Розробляється для всіх посад, передбачених штатним розкладом. Складається у двох екземплярах: перший — зберігає відділ кадрів, другий — керівник підрозділу. Інструкція обов'язково затверджується керівником, а потім доводиться до відома працівникові під розписку (видається копія). Така процедура важлива і допомагає при вирішенні можливих спорів щодо змісту трудових функцій і порушення трудових обов'язків.

Обов'язок роботодавця — проінструктувати та визначити робоче місце працівника ще до початку роботи по підписаному трудовому договору (ст. 29 КЗпП). Відсутність посадової інструкції при перевірці держпраці визначатиметься інспектором як порушення трудового законодавства, за яке передбачено штраф (ст.265 КЗпП).

Які документи враховують при складанні посадових інструкцій?

 • Класифікатор професій
 • Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
 • Внутрішні документи: статут, колективний договір та правила внутрішнього трудового розпорядку.

Посадові інструкції — обов'язковий документ, який розробляється для всіх посад, передбачених штатним розкладом.

Структура посадової інструкції

Розробка робочих інструкцій повинна реалізовуватись з єдиним підходом до побудови структури, а також змісту розділів, з відображенням повного переліку завдань та обов'язків, відповідальності, чіткими термінами. Розробляє посадову інструкцію представник кадрової служби, керівник структурного підрозділу чи керівник.

Зазвичай посадова інструкція складається з таких розділів:

 1. Завдання та обов'язки. Окреслюються: зміст діяльності, перелік видів робіт, завдання та обов'язки працівника.
 2. Права. Визначаються повноваження та права.
 3. Відповідальність. Міститься інформація про показники оцінки роботи працівника та межі його відповідальності за результати виконаної роботи, відповідальність за порушення трудового розпорядку та невиконання/неналежне виконання обов'язків.
 4. Повинен знати. Вимоги до знань, умінь, навичок працівника, що потрібні для виконання покладених на нього обов'язків та завдань.
 5. Кваліфікаційні вимоги. Вимоги до освіти та освітньо-кваліфікаційних рівнів працівника відповідно посаді, що обіймає.
 6. За необхідності може бути доповнена розділами:

 7. Загальні положення. Тут вказується основна інформація про найменування посади, підрозділу, сферу діяльності працівника, підпорядкованість, порядок зміщення та заміщення.
 8. Взаємовідносини (зв'язки) за професією. Окреслюється коло взаємозв'язків працівника з працівниками інших структурних підрозділів, а також поза ними, терміни та порядок надання інформації.

Внесення будь-яких змін можливе не інакше як на підставі наказу керівника, зі згодою працівника. Інструкція та її зміни погоджуються профспілкою або іншим уповноваженим органом трудового колективу.

Посадова інструкція — важливий документ, як для роботодавця, так і для працівника, котрий дозволяє чітко визначити обов'язки та відповідальність працівника.

Якщо у вас є запитання чи виникли проблеми, що стосуються посадової інструкції, звертайтеся до Профспілки. Ми допоможемо!